Điều khoản sử dụng

Ngày Đăng : 21/06/2018 - 10:56 AM


VUI LÒNG ĐỌC THỎA THUẬN NÀY MỘT CÁCH CẨN THẬN. IT SETS FORTH CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN B LEGNG PHÁP LÝ CHO VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN.

GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN
Chào mừng bạn! Bạn đã đến một địa điểm dịch vụ trực tuyến (ví dụ, trang web, ứng dụng di động hoặc dịch vụ khác) được sở hữu và / hoặc điều hành bởi KIK Custom Products Inc. và / hoặc một hoặc nhiều chi nhánh của nó (như được định nghĩa dưới đây) (gọi chung là “ KIK ”hoặc“ chúng tôi ”,“ của chúng tôi ”hoặc“ chúng tôi ”). Các Điều khoản Sử dụng này ("Điều khoản") chi phối việc bạn sử dụng bất kỳ vị trí dịch vụ trực tuyến nào (ví dụ: trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động) đăng liên kết tới các Điều khoản này (mỗi "Trang web") và cũng áp dụng cho việc sử dụng các tính năng tương tác của bạn, tiện ích con, trình cắm, ứng dụng, nội dung, tải xuống và các dịch vụ khác mà: (i) chúng tôi sở hữu và kiểm soát và cung cấp thông qua hoặc tương tác với Trang web; hoặc (ii) đăng liên kết tới các Điều khoản này (gọi chung là "Dịch vụ"), bất kể bạn truy cập hoặc sử dụng nó như thế nào, cho dù thông qua máy tính, thiết bị di động hay cách khác. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận và chấp nhận Chính sách bảo mật của Dịch vụ và đồng ý với việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn theo Chính sách bảo mật. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng KIK có thể thay đổi, thay đổi hoặc sửa đổi cài đặt hoặc cấu hình trên Thiết bị của bạn (được định nghĩa bên dưới) để cho phép hoặc tối ưu hóa việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

Điều quan trọng là bạn phải đọc toàn bộ các Điều khoản này; nhưng để giúp tạo điều kiện cho đánh giá của bạn, dưới đây là một số thuật ngữ quan trọng hơn mà chúng tôi muốn mang đến cho sự chú ý ban đầu của bạn được nêu chi tiết bên dưới. Bản tóm tắt các điều khoản và tiêu đề phần chỉ được cung cấp để thuận tiện và không giới hạn toàn bộ các Điều khoản. Các điều khoản đầy đủ sẽ chi phối. Các thuật ngữ viết hoa có ý nghĩa cho chúng khi được định nghĩa trong các Điều khoản này.

Mỗi lần bạn sử dụng Dịch vụ, các Điều khoản này và mọi Điều khoản bổ sung hiện hành (được định nghĩa bên dưới), sau đó được đăng áp dụng (tuân theo Mục 14), vì vậy bạn nên kiểm tra lại mỗi khi bạn quay lại để nhận bất kỳ cập nhật nào.

Nhấp vào đây để xem tóm tắt từng phần của các Điều khoản này. Bạn có thể nhấp vào tiêu đề chủ đề hoặc liên kết "Khác" để biết chi tiết đầy đủ.

Bạn chỉ có thể sử dụng Nội dung (được định nghĩa bên dưới) trên Dịch vụ liên quan đến các hoạt động được phép của bạn trên Dịch vụ chứ không phải trong môi trường ngoại tuyến hoặc kết nối với một trang web hoặc dịch vụ khác. (Phần 1 và Phần 3) Bạn cấp cho chúng tôi giấy phép rộng cho nội dung bạn gửi hoặc đăng. (Phần 2)

Trừ khi được quy định trong Chính sách bảo mật áp dụng cho Dịch vụ, bạn và chúng tôi không có bí mật, ủy thác hoặc bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào khác nhờ việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc thông tin liên lạc của bạn cho chúng tôi thông qua hoặc liên quan đến Dịch vụ. (Phần 2)

Bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi và thực tiễn của chúng tôi được nêu chi tiết trong đó, bao gồm cả quảng cáo được nhắm mục tiêu.

Nhiều loại tranh chấp có thể phát sinh liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ phải chịu sự phân xử bắt buộc - bao gồm việc từ bỏ quyền được xét xử bồi thẩm đoàn. (Phần 10)

Phí nhà cung cấp có thể áp dụng cho việc sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi. Bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Các điều khoản đặc biệt áp dụng cho người dùng Apple iOS. Nếu bạn bật GPS, vị trí địa lý hoặc các tính năng dựa trên vị trí khác trên ứng dụng di động của chúng tôi, vị trí Thiết bị của bạn sẽ được theo dõi và có thể được chia sẻ với những người khác. (Phần 9 và Phần 17)

CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO BẠN VỀ MỘT CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”, KHÔNG CÓ BẤT K WAR BẢO ĐẢM BẤT K K LOẠI NÀO VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI CHO BẠN TRONG VIỆC KẾT NỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN LÀ VERY LIMITED. Nhiều hạn chế và tuyên bố từ chối trách nhiệm khác liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. (Phần 11 và Phần 12)
Để in Chính sách bảo mật đầy đủ của chúng tôi, hãy nhấp vào đây. Để in toàn bộ Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy nhấp vào đây. Để xem lại toàn bộ Điều khoản sử dụng, hãy tiếp tục đọc.

NẾU BẠN MUỐN SỬ DỤNG DỊCH VỤ,
sau đó đọc kỹ toàn bộ các Điều khoản này (bao gồm tất cả các liên kết đến chi tiết), vì chúng tạo thành một thỏa thuận bằng văn bản giữa bạn và chúng tôi và chúng ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn. Mỗi khi bạn truy cập và / hoặc sử dụng Dịch vụ (ngoài việc đọc các Điều khoản này), bạn đồng ý tuân theo và tuân thủ Điều khoản và mọi Điều khoản Bổ sung (được định nghĩa bên dưới), sau đó được đăng. Do đó, không sử dụng Dịch vụ nếu bạn không đồng ý. Thực tế kinh doanh liên quan đến việc vận hành Dịch vụ là như vậy, mà không có giới hạn được quy định trong các Điều khoản này - chẳng hạn như các khoản tài trợ và miễn trừ của bạn, các giới hạn về trách nhiệm pháp lý, bồi thường của chúng tôi và trọng tài của chúng tôi về các tranh chấp nhất định - chúng tôi sẽ không cung cấp Dịch vụ cho bạn.

Bằng cách truy cập và / hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Trong một số trường hợp, cả các Điều khoản này và các nguyên tắc, quy tắc hoặc điều khoản dịch vụ hoặc bán hàng bổ sung hoặc các điều khoản và / hoặc điều kiện bổ sung hoặc khác nhau sẽ được xác định cho bạn, nếu có, sẽ áp dụng cho việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc dịch vụ hoặc sản phẩm được cung cấp qua Dịch vụ (trong mỗi trường hợp như vậy và "Điều khoản bổ sung" chung). Trong phạm vi có xung đột giữa các Điều khoản này và bất kỳ Điều khoản bổ sung nào

Các tin khác
Video lỗi hiển thị